Få 10 timers forretnings-sparring

Nu har du mulighed for at få 10 timers gratis forretningssparring omkring optimering af din ecommerce forretning. Sparringen vil foregå med René Brix (tidligere bl.a. country manager for Zalando) og Morten Busk (erfaring med rådgivning for bl.a. Lego, bSkyb, Pandora mv.). 

Om sparringen: 

Formålet er at du får input til hvordan Jeres ecommerce forretning kan løftes såvel strategisk som taktisk. Alt efter hvad der er relevant for din forretning vil vi berøre emner som salgskanaler, marketing, kundeservice, logistik mv. 

Se mere om teamet.

Forløbet for sparring vil være som følger:

1.Forberedelse

Vi vil inden første møde efterspørge forskellige informationer omkring Jeres forretning (trafik, salg, marketing aktiviteter, aktuelle udfordringer mv.). Dette har vi et simpelt skema til som I skal udfylde og sende inden første møde.

2. Møde (ca. 60 min)

På første (telefon) møde vil vi interviewe Jer omkring Jeres forretning og Jeres aktuelle udfordringer.

3. Analyse

Vi analyserer Jeres forretning og udpeger kerneområder hvor I har potentiale

4. Workshop (ca. 2 timer)

I inviteres til vores kontor i København hvor vi afholder workshop baseret på den analyse vi har foretaget. Her diskuterer vi de områder vi har udpeget med særligt potentiale for Jeres forretning.

Nogle af emnerne vil have strategisk fokus andre vil have mere taktisk karakter som I umiddelbart vil kunne gå hjem og implementere. 

Hvorfor tilbyder vi dette?

Udover at videregive vores erfaringer vi vil gerne indsamle viden om spændvidden af de udfordringer danske Shopify kunder har.  

Praktisk:

Workshoppen afholdes på Bygmestervej 59, 2400 København. Evt rejseomkostninger afholder I selv.

For at vi kan analyse bedst muligt skal i acceptere at vi får adgang til jeres Google Analytics (eller andet analyse-værktøj) samt Shopify. Alle informationer behandles fortroligt.

Møderne afholdes ultimo februar og start marts. 

Vi udvælger 2-3 virksomheder der vil få ovenstående forløb. Udvælgelsen sker på baggrund af motivationen og størrelsen af virksomheden er ikke afgørende.

Forløbet koster ikke noget og der er ikke nogen anden forpligtelse fra nogle af partnerne. 

Ansøgning om at komme i betragtning ved at udfylde nedenstående formular. 

De udvalgte virksomheder vil få besked senest primo februar 2018.

http://
Nævn nogle af de områder I gerne vil have fokus på. Hvad vil I gerne have ud af sparringen?